Realitní činnost

- zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí – domy,
  byty, budovy, haly, zahrady, pozemky …

- zabezpečení veškerých právních úkonů spojených s převodem
  nemovitostí – kupní smlouvy, darovací smlouvy, návrhy na vklad
  do Katastru nemovitostí, věcná břemena …

- provádíme správu kupní ceny – uložení peněz do depozita,
  než bude proveden zápis do katastru nemovitosti, čímž je zaručeno
  uhrazení dohodnuté ceny a uhrazení daňových poplatků.