Znalecké služby

- znalecká kancelář
- soudní znalec
- ceny a odhady nemovitostí a movitostí
- oceňování firem a podniků
- ceňování pohledávek
- ceňování věcných břemen
- zpracování posudků na domy, byty, garáže, chaty,  pozemky a porosty
- zpracování posudků na firmy a podniky